Thursday, November 27, 2014

KEJURULATIHAN SUKAN (SAINS SUKAN)


A. KONSEP DAN ATRIBUT JURULATIH


 -TAKRIF KEJURULATIHAN DALAM SUKAN.

(Jurulatih Sukan)
 • Merupakan individu yang berperanan sebagai pelatih, pengajar, pembimbing dan menjalankan tugas yang berkaitan dengan sukan.

(Kejurulatihan Sukan)
 • Merupakan proses yang terancang untuk membantu seseorang individu atau kumpulan atlet mempelajari sesuatu kemahiran dan seterusnya mencapai matlamatnya.

B. CIRI-CIRI JURULATIH CEMERLANG.
 1. Matlamat Yang Jelas.
 2. Berfalsafah Kejayaan.
 3. Berpengetahuan.
 4. Beretika.
 5. Komitmen Yang Tinggi.
 6. Kualiti Seorang Jurulatih.
 7. Mewujudkan Keseronokan Dalam Latihan.
 8. Membangun Personaliti Atlet Dan Jurulatih
 9. Bermotivasi
 10. Proaktif.

C. PERANAN JURULATIH.

 1. Pendidik.
 2. Pembimbing Cara.
 3. Pendisiplin.
 4. Pekerja Sosial
 5. Pelajar
 6. Pengawal Perhubungan Awam (Agen Publisiti)
 7. Rakan
 8. Saintis


D. TANGGUNGJAWAB JURULATIH. 1. Menyediakan Program Latihan
 2. Pemilihan Pemain
 3. Melatih
 4. Merangka Strategi
 5. Mencari Bakat
 6. Menguji Dan Merangka Program Pembangunan Sukan

E. ETIKA KEJURULATIHAN.
 • Merupakan satu rangkaian prinsip atau nilai kemanusiaan yang diterima sebagai perlakuan biasa untuk sesebuah masyarakat ataupun kelakuan yang lazim.
 • Dalam sukan terdapat dua jenis etika iaitu:
                     1. Profesion
                     2. Kendiri.

1. (Etika Profesion)
 • Berkelayakan
 • Berkelakuan Baik
 • Berdisiplin
 • Bekerjasama
 • Bersikap Positif
 • Mengikut Perkembangan Sukan.
 • Berusaha Memajukan Diri
 • Berminat Dalam Sukan Yang Diceburi

2. (Etika Kendiri)
 • Bertanggungjawab Terhadap Tindakan
 • Menggalakkan Keharmonian
 • Mengeratkan Perpaduan
 • Mempunyai Tabiat Kerja Yang Baik
 • Mengurus Masa Dengan berkesan

F. KEMAHIRAN ASAS KEJURULATIHAN.

1. (Kemahiran Lisan (Verbal) Dan Bukan Lisan (Non Verbal) Dalam Sukan)
 • Komunikasi merupakan satu proses pemindahan maklumat daripada seseorang kepada seseorang yang lain.
 • Komunikasi adalah satu proses interaktif yang melibatkan penghantaran dan penerimaan secara lisan atau bukan lisan.

1.1 (Komunikasi Lisan)
 • Merupakan bahasa yang digunakan, perkataan yang dipilih, nada suara dan kelajuan suara.
1.2 (Komunikasi Bukan Lisan)
 • Merupakan pandangan mata (eye contract), ekspresi muka, gerak geri, cara kita berpakaian, penampilan dan orientasi badan kita.
1.3 (Komunikasi Berkesan)
 • Mesej yang disampaikan difahami dengan tepat dan jelas
 • Makna mesej difahami dan dikongsi bersama oleh penghantar dan penerima.
 • Mesej yang disampaikan mempunyai unsur kos-efektif
2. (Kemahiran Fizikal)
 • Merupakan satu aspek terpenting dan ia adalah ramuan terpenting dalam latihan fizikal yang memerlukan pencapaian prestasi tinggi.
 • Kemahiran fizikal terbahagi kepada:
                              1. Persediaan am fizikal
                              2. Fasa spesifik persediaan fizikal
                              3. Tahap keupayaan motor tertinggi

3. (Kemahiran Psikologi)
 • Merupakan latihan yang dapat menguatkan keazaman atlet untuk berjuang atau bertanding dan menolong mereka mencapai tahap penumpuan atau fokus semasa pertandingan.
4. (Kemahiran Teknikal)
 • Merupakan aspek pembelajaran teknik berkenaan dengan struktur sesuatu kemahiran.
 • kemahiran teknikal merangkumi semua struktur dan elemen teknikal yang digabungkan dalam suatu pergerakan yang efisien dan tepat.


P/S: Semoga Nota Dan Input Yang Telah Dikongsikan Ini Dapat Memberikan Manfaat Kepada Semua.

(Sumber Nota Diatas Ialah Daripada Buku Teks Sains Sukan Tingkatan 6.)

1 comment: